Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ
  РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ
  • Дата на раждане : 30/09/1975 София, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: radan.kanev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "Реформаторски блок"
  съпредседател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  26/06/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  01/07/2016
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за изпълнение на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка относно цялостен Независим анализ на дейността на българската прокуратура и продължаване на съдебната реформа.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно нов пропускателен режим в 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин".
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно разработване и приемане на Национална Стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Национален план за нейното прилагане.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно индикативен план за публикуване в "Държавен вестник" на заповедите на защитените зони по Директивата за местообитанията.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно дългогодишно забавяне от Министерство на околната среда и водите на процедурата за обявяване на защитени зони Рила буфер по Директивата за дивите птици и Директивата за местообитанията.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно приемане на Наредба по чл. 54 от Закона за защитените територии за специализираните карта, регистър и информационна система на защитените територии.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно унищожаване на колония от застрашени птици гнездящи в ЗМ Поморийско езеро, 33 Поморийско езеро BG0000152.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предаване от страна на МВР на турски граждани на Република Турция.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно искане на политическо убежище от чужди граждани в Република България.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  18/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС