Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
  СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
  • Дата на раждане : 05/06/1983 Хасково, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;сръбски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stanislav.anastassov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "Движение за права и свободи"
  зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/12/2014
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно уволнения в държавната администрация в периода 06.08.2014 - 14.11.2014 г.
  Отговорено в зала на 05/12/2014.
  06/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно преговори и резултат от преговорите с Европейската комисия за плоска финансова корекция по ОС 1 и 2 на ОПОС, водени от служебния министър на околната среда и водите.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно равно третиране на бенефициентите при плащания по приоритетни оси 1, 2 и 3 по ОПОС, в периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г..
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  13/01/2017
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante conditionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно изпълнение на оперативни програми за Програмен периода 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно наказателни процедури на ЕК срещу Република България и предприети мерки.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  11/02/2015
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено