Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
  ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
  • Дата на раждане : 06/05/1976 Триполи, Либия
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: dragomir.stoynev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по енергетика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Франция
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  12/12/2014
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно арбитражно производство от ЕВН АГ- Австрия срещу Република България.
  Отговорено в зала на 12/12/2014.
  12/12/2014
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно действия, във връзка с резултатите от извършените от ДКЕВР одити на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО - ПРО.
  Отговорено в зала на 12/12/2014.
  06/02/2015
  Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кадровата политика на правителството.
  Отговорено в зала на 06/02/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация за краткосрочни и дългосрочни задължения.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономическото развитие и подкрепа за бизнеса в Северозападен регион.
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гражданска регистрация.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  03/07/2015
  Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България.
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  12/06/2015
  Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политиката по отношение на държавното участие в предприятията от системата на Министерството на икономиката.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно закриване на звено "Оперативна дежурна част", към Районно управление на полицията - Тополовград.
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно "Национална компания Индустриални зони" ЕАД в контекста на подобряване на инвестиционния климат в страната.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път II-55 Дебелец - Свиленград, участък гр. Гурково - с. Паничерево.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от рехабилитация на Републикански път ІІІ-608 - третокласен, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Стара Загора.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  02/12/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно поемане на разходите по доставката на изработеното от "Атомстройекспорт" АД оборудване до България.
  Писмен отговор на 02/12/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Оператеивна програма "Развитие на селските райони 2007 -2013 г".
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  18/05/2016
  Напомняне
  Статус: Наложено
  08/12/2014
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено