Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
  ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
  • Дата на раждане : 10/11/1970 Пловдив, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.t.tanev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по бюджет и финанси
  зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подновяване на пътната маркировка в участък от Републикански път II - 81.
  Писмен отговор на 06/11/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно избор на външни оценители на проектни предложения за Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно включване на студентските общежития в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуална информация за въведените в експлоатация енергийни обекти за производство на електрическа енергия от биомаса и регистрираните животновъдни обекти.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно публичност на сделките с електрическа енергия, сключени между потребителите и крайните снабдители или обществения доставчик за количествата електрическа енергия, определена от КЕВР, в рамките на разполагаемостта.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно права, социални услуги и облекчения на хората с увреждания.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно дейността на "Южен поток България" АД.
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно диференциране на длъжности с оглед ползване на права за ранно пенсиониране.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно информация за деца с трайни увреждания.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  20/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно предоставяне на концесия за добив на подземни богатства.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/10/2015
  30/10/2015
  19/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС