Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
  ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 23/01/1962 Попово, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: darin.dimitrov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 06/11/2015
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/01/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошо експлоатационно състояние на път I - 4, София - Варна (Е-772), в участъка "Пролаз - Търговище".
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС