Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
  • Дата на раждане : 11/01/1986 София, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: АТАКА 4.52%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по бюджет и финанси
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Бразилия
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/02/2015
  Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  28/11/2014
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дефлацията и ефекта на Съюза върху държавните финанси.
  Отговорено в зала на 28/11/2014.
  16/01/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на територията на общ. Търговище от комбината "Тракия глас" България.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  12/12/2014
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно незаконна сеч на територията на обл. Търговище.
  Отговорено в зала на 12/12/2014.
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно В и К дружествата с преобладаващо държавно участие.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономическото развитие на областите Търговище и Шумен.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на околовръстно шосе в гр. Провадия.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата за питейни нужди в общ. Търговище.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблеми, свързани с обслужването от спешна медицинска помощ на малките общини.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно необходимостта от денонощна аптека в гр. Търговище.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно засилване на контрола по внос на храните.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно формулата за изчисление на цената на горивата.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно мерки и действия за противодействие на корупцията.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция на пътен участък.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно инцидент в хотел Вероника в комплекса Слънчев ден, общ. Варна.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инцидент в хотел Вероника, в комплекса Слънчев ден, общ. Варна.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  01/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно незаконен молитвен дом на територията на гр. София, както и дейностите, свързани с него.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно спазване на законодателството.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно раждаемостта и мерките, свързани с нея.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно казуси с преотстъпения корпоративен данък за земеделските производители.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и реконструкция на Републикански път ІІІ - 5102 и моста между селата Буховци и Острец.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно отпускането на стипендии за ромски ученици.
  Отговорено в зала на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС