Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
  КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
  • Дата на раждане : 11/10/1974 Враца, България
  • Професия: преподавател;историк;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasimir.bogdanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Албания
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект за скоростната железопътна линия Видин-София.
  Писмен отговор на 17/02/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно съдбата на имотите на закритото през 2012 г. военно поделение 52380, гр. Враца.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно съдбата на Товарна гара Мездра.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно скандала СРС в Република Македония и има ли подслушване на български граждани.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно собствеността и статута на Караджа паша джамия - джамия в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпратен сигнал до МВР за неправомерни действия от служители на министерството.
  Писмен отговор на 15/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно превенцията и ликвидирането на последиците от свлачищата в гр. Оряхово, обл. Враца.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  05/06/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на Републикански път III -134, в участъка Драшан - Габаре.
  Писмен отговор на 05/06/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно забавяне на решение за придобиване на българско гражданство.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  05/06/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно битовата престъпност в с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца и населените места в Северозападна България.
  Писмен отговор на 05/06/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансирането на консумативите за инсулиновите помпи за деца до 18 годишна възраст.
  Писмен отговор на 19/06/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на отсечката между селата Ребърково и Новачене на международния път Е-79 и изграждане на скоростен път Мездра - Ботевград.
  Писмен отговор на 19/06/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно лошото материално-техническо обезпечаване на служителите на Министерството на вътрешните работи в обл. Враца.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  09/10/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на Републикански път ІІІ-1301 от гр. Криводол, през селата Галатин, Лесура, Фурен и Бели брод до с. Лехчево.
  Писмен отговор на 09/10/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблемите в работата на Център "Фонд за лечение на деца".
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  05/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно съдбата на закритото военно поделение 52 380 гр. Враца и плановете на Държавната агенция за бежанците.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно интегриране (Кохезия) на Северозападния регион на Република България в национален и международен план - чрез кандидатстване и реализиране на проекта за модернизация на жп участъка Видин - Медковец.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно действията на Министерството на земеделието и храните по установяването и санкционирането на незаконно притежаваните диви животни в личното стопанство на Ценко Чоков - кмет на с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно съдбата на Националния ансамбъл за народни песни и танци "ФИЛИП КУТЕВ".
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно вида на собствеността на земи, бивши лозя в местностите "Тиквен" и "Под Калето", в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца.
  Писмен отговор на 26/02/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно сигнал на родители на ученици от VIII "Б" клас в СОУИЧЕ "Св. Климент Охридски", гр. Благоевград по отношение на план - приема за учебната 2016/2017 г. в общ. Благоевград.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно търг с тайно наддаване за продажбата на мотриси и локомотиви на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на защита интересите на българските пчелари.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение изработването на механизъм за контрол на добива на зърнени култури от единица площ и за справедливо разпределение на получаваните от собствениците на земи ренти.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на ІІІ - то класната пътна мрежа на територията на Община Хайредин.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно действия на МВР за справяне с каналджийството и трафика на нелегални мигранти през територията на Република България.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно действията на МОСВ за санкциониране на замърсителите на подпочвените води в селата Чирен и Лиляче, община Враца.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение недоброто планиране и изпълнение на кръговото движение на обходния път на гр. Враца.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно качеството на изпълнение ремонтните дейности на пътя Враца - Криводол.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  20/01/2017
  Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно действията на МОН по изпълнение на ЗПУО по отношение на подкрепата на деца и ученици със специални нужди.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  26/01/2017
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно забавени плащания на практикуващите ветеринарни лекари по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016 г.
  Писмен отговор на 26/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС