Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ХАМИД БАРИ ХАМИД
  ХАМИД БАРИ ХАМИД
  • Дата на раждане : 05/01/1973 с. Сини вир, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: hamid.hamid@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  член 27/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
  зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне на откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/06/2016
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната кадрова политика на правителството в сектор "Сигурност".
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС