Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
  ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
  • Дата на раждане : 05/01/1959 Елхово, България
  • Професия: преподавател;треньор;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: ivan.cholakov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Сърбия
  зам.-председател 09/04/2015 - 23/09/2015
  Група за приятелство България - Сърбия
  председател 23/09/2015 - 11/02/2016
  Група за приятелство България - Сърбия
  зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  26/05/2015
  Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта налагане на мораториум върху изграждането на складове за съхрание и утилизация на боеприпаси и взривни вещества до актуализация на нормативната уредба, с цел да се регламентира безопасното разстояние, на което трябва да отстоят складовете за съхранение и утилизация на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от урбанизирани територии и стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност.
  Писмен отговор на 26/05/2015.
  29/05/2015
  Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно отчитане на риска от страна на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи при издаване на разрешение за складове за съхранение и утилизация на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в близост до обекти от значение за националната сигурност.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно учебни планове за учебната 2015/2016 г. за професионално образование, обучение чрез работа, утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката от 08.09.2015 г., в които в рамкова програма "В", Раздел II "Разпределение на предметите и часовете", "Културно образователни области - "Задължителна общообразователна подготовка" - т. 6 " Физическа култура и спорт" - няма предвидени часове по предмета "Физическо възпитание и спорт" за ученици в XI и XII клас.
  Писмен отговор на 20/11/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС