Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
  КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
  • Дата на раждане : 03/10/1954 с. Безмер, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: Kircho.Karagyozov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  24/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно схема за държавна помощ "Намаляване на акцизната ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система ваучери за гориво".
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване на акциз за горивата за 2015 г..
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  26/02/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на държавна помощ на земеделските производители.
  Отговорено в зала на 26/02/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми пред кампанията 2016 г. за директни плащания на единица площ.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване акциза за горива на земеделските стопани за 2015 г. и 2016 г.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  29/10/2015
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-254
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС