Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
  ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
  • Дата на раждане : 03/06/1978 с. Водач, България
  • Професия: теолог;
  • Езици: арабски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: shabanali.durmush@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Нечленуващи в ПГ
  член 11/01/2016 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Турция
  председател 09/04/2015 - 11/02/2016
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  31/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно посегателства на мюсюлмански храмове и административни сгради на Мюсюлманско изповедание в обл. Благоевград.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС