Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
  АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
  • Дата на раждане : 28/11/1958 Самоков, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: alexandar.metodiev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/03/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно създаването на по-добри и достъпни за ромските деца и младежи условия за спорт в страната.
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно състоянието на язовирната стена и в частност на шлюзовете на язовир Искър.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС