Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
  ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
  • Дата на раждане : 08/10/1978 Дулово, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: desislava.atanasova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването относно капиталови разходи на лечебните заведения за болнична помощ през текущата година.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  28/11/2014
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно задълженията на Медицински институт на Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 28/11/2014.
  05/12/2014
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 05/12/2014.
  16/01/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно възможно налагане на мониторингов механизъм върху България от страна на НАТО.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно §11 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г..
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно неизплатени възнаграждения.
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  13/01/2017
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събиране на вземанията на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност).
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС