Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
  КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
  • Дата на раждане : 10/11/1960 Сливен, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: cornelia.marinova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 06/11/2015
  Комисия по образованието и науката
  зам.-председател 28/11/2014 - 06/11/2015
  Група за приятелство България - Франция
  зам.-председател 09/04/2015 - 06/11/2015
  Група за приятелство България - Мароко
  зам.-председател 09/04/2015 - 06/11/2015
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/01/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно неспазено решение на Районен Съд - Варна от 21.10.2013 г. за възстановяване на учител на длъжността, заемана преди неправомерно уволнение.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно размера на средствата по чл. 60 и чл. 64 от Закона за отпадни води, преведени на общ. Ловеч по банкова сметка на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен.
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на "В и К" АД - Ловеч по събиране на просрочените към дружеството задължения.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политиката за противодействие на агресията в училище.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно ефективността в структурата на Министерството на образованието и науката.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект на "Изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално депо за битови отпадъци на територията на община Луковит".
  Писмен отговор на 26/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно лошо качество на доставяната от "ЧЕЗ Разпределение България" АД електрическа енергия в западната част на квартал "Райковска махала", гр. Троян.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС