Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
  ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
  • Дата на раждане : 28/01/1977 Търговище, България
  • Професия: политолог;кинезитерапевт;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dzheyhan.ibryamov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/01/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ползваните и/или закупени държавни жилища от български политици, висши държавни служители, журналисти и общественици.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 19/06/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно недостатъци и пороци на Националната програма за саниране, която предстои да бъде реализирана през 2015-2016 г.
  Отговорено в зала на 20/02/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции за опазване на околната среда.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно предприети действия, във връзка с разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС, в областта на младежта и спорта.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно план за преодоляване на рисковете за България от неприемането в срок на новия Закон за обществените поръчки.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  22/07/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно реконструкция на покривната конструкция и опазване целостта на джамията "Баня Баши" - София.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно изтърпяване на наказание на лишени от свобода, водени на отчет по картотека и разпределени по затворите в страната.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новоприетите промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС