Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
  ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
  • Дата на раждане : 28/09/1966 Пловдив, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: daniela.daritkova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по здравеопазването
  зам.-председател 27/11/2014 - 26/02/2015
  Комисия по здравеопазването
  председател 26/02/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването относно капиталови разходи на лечебните заведения за болнична помощ през текущата година.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  06/11/2014
  Въпрос към Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването относно изплатените средства на общинските лечебни заведения, съгласно методика за финансиране.
  Писмен отговор на 06/11/2014.
  28/11/2014
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строеж на електрическа централа на биомаса с мощност до 4500kW в УПИ VІІІ, кв. 34 по плана на кв. Устово, гр. Смолян.
  Писмен отговор на 28/11/2014.
  16/01/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно строеж на електрическа централа на биомаса, с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34, по плана на кв. Устово, гр. Смолян.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно депозирани парични средства на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и неговите поделения в Корпоративна търговска банка.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС