Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
  ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
  • Дата на раждане : 16/02/1983 Велинград, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.gechev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/03/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно развитието на туризъм в гр. Велинград.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно вероятни злоупотреби с европейски средства в Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Велинград.
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  04/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС