Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
  ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
  • Дата на раждане : 16/06/1971 Нова Загора, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: galya.zaharieva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по образованието и науката
  зам.-председател 12/11/2015 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Тунис
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/12/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно невъзстановени средства за проведени през 2012 г.обучения по схема "Аз мога повече".
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  15/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно Възможността на държавните висши училища, получили висока оценка при институционалната акредитация, да провеждат обучение срещу заплащане.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  20/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  11/11/2015
  14/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС