Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
  НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
  • Дата на раждане : 10/08/1968 с. Сокол, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: Nevin.Hasan@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  26/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството и рехабилитацията на пътя Зафирово-Главиница-Окорш и пътя Руйно-Яребица-Правда.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно мерките, които Министерството на околната среда и водите ще предприеме за защита от вредното въздействие на водите и предотвратяване на наводнение на с. Долец, общ. Дулово и на земеделските земи в землището на с. Паисиево, общ. Дулово.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  22/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Дулово за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ситово за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Главиница за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и рехабилитация на републикански пътища.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС