Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
  БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
  • Дата на раждане : 13/02/1956 с. Караджалово, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boyka.marinska@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно финансиране на висшето образование в Република България.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно включване на новообособената общ. Сърница в оперативните програми за плановия период 2014 - 2020 г..
  Писмен отговор на 17/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно обособяване на Общинска служба "Земеделие" в гр. Сърница.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  15/05/2015
  Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно осигуряването на медицинска помощ при спешни състояния от лечебните заведения за болнична помощ.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно промяна на района на дейност на Държавно ловно стопанство "Широка поляна".
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно неспазване на Наредба № 5 от 04.03.1996 г. на Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  11/12/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
  Отговорено в зала на 11/12/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно участие на служители на Министерството на образованието и науката в проекти на министерството.
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изготвяне на наредба от Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно критерии за определяне на размера на субсидията от държавния бюджет за ЮЛНЦ и нефинансовите предприятия, съгласно приложение 4.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансиране на одобрени проекти, съгласно чл.10а, ал.4 от Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпили приходи в Агенцията за хора с увреждания.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно целева субсидия за НФ "Култура" по Закона за харазта.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно твърдения за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез неправомерно използване на клинични пътеки.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/10/2015
  30/10/2015
  14/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС