Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
  ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
  • Дата на раждане : 03/04/1984 Гоце Делчев, България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: georgi.andonov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Косово
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно аварирал участък на пътя Благоевград - Банско.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  06/11/2014
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма".
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  05/12/2014
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно избор на сертифициращ орган по Програма за развитие на селските райони.
  Отговорено в зала на 05/12/2014.
  05/12/2014
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно остра нужда от разкриване на филиал на Спешна помощ в гр. Белица, област Благоевград.
  Отговорено в зала на 05/12/2014.
  12/12/2014
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград.
  Отговорено в зала на 12/12/2014.
  05/12/2014
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно опасен жп прелез, намиращ се между селата Стара Кресна и Ощава, община Кресна, област Благоевград.
  Писмен отговор на 05/12/2014.
  23/01/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно намалено щатно разписание в звено "Документи за самоличност" към Районно управление на МВР - гр. Гоце Делчев.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно отпуснати средства за национална туристическа реклама.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изменения в "Кодекса за данъчно облагане на доходите" на Република Гърция.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане и рехабилитация на републикански път III - 1906, през Южен Пирин.
  Писмен отговор на 26/05/2015.
  01/04/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно системни нарушения на Закона за опазване на околната среда от собственик на асфалтова база, намираща се в землището на с. Баничан, общ. Гоце Делчев.
  Писмен отговор на 01/04/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  04/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС