Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
  СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
  • Дата на раждане : 09/09/1943 Габрово, България
  • Професия: историк;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: АТАКА 4.52%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група на партия АТАКА
  зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Армения
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/12/2014
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно констатациите и мерките, които се взимат против практиката за залавяне на диви животни в капани и прехвърлянето им в загражденията на концесионирани ловни стопанства.
  Отговорено в зала на 05/12/2014.
  28/11/2014
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно проект за промени в изискванията за получаване на инвалидни пенсии.
  Отговорено в зала на 28/11/2014.
  28/11/2014
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно средства на общински и държавни училища, блокирани в Корпоративна търговска банка.
  Писмен отговор на 28/11/2014.
  27/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяването на р. Луда Яна, обл. Пазарджик.
  Отговорено в зала на 27/02/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно проведеното гласуване от Общото събрание на ООН относно резолюцията, внесена от Русия за осъждане на героизирането на фашизма.
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно екологична оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.
  Отговорено в зала на 27/02/2015.
  08/01/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономическа оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.
  Отговорено в зала на 08/01/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно законовата защита на лекари срещу лица, които не зачитат достойнството и професионализма им.
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възстановяване средствата на българските училища, блокирани в Корпоративна търговска банка.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно икономическа оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно необходимите мерки за подобряване на процедурите за академично израстване.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно реда за установяване на плагиатство, когато пострадалото лице е чуждестранен гражданин, пребиваващ в България.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно Франкофонски институт по администрация и управление.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно необходимостта от жребий при процедурите за академично израстване.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно реда за установяване на плагиатство, когато е взаимствано от неизвестен автор в Интернет.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно нови назначения в администрацията на Министерството на вътрешните работи и съкращения на униформени полицаи.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно държавната политика в областта на културния туризъм.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно неправомерни назначения в музея в Нова Загора.
  Отговорено в зала на 08/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно липсата на капацитет в Държавната агенция за българите в чужбина да изпълнява своите задачи.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно освобождаването на хабилитираните специалисти от Националния музеен комплекс.
  Отговорено в зала на 19/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно отсъствието на реакция, във връзка с неразследването на убийството на двама етнически българи по време на погрома и пожара в профсъюзния дом в Одеса на 2 май 2014 г..
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно дискриминационно отношение на Съвета по гражданството при Министерство на правосъдието към българите-гагаузи.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно участие на академичните среди в работата на българското правителство.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България от 8.04.2011 г.
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно затруднения пред служители на МВР да се явят на конкурс за по-висока длъжност в годината, през която са придобили по-висока образоватлено-квалификационна степен.
  Отговорено в зала на 31/07/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно плачевното финансово състояние на астрономическата обсерватория "Рожен".
  Отговорено в зала на 18/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно банята на Сюлейман Великолепни в "Акве Калиде" в Бургас.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  09/10/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно проверка на Министерството на културата в общ. Нова Загора.
  Отговорено в зала на 09/10/2015.
  09/10/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно отсъствието на представител на направление "Културно-историческо наследство" в новия Изпълнителен съвет на фонд "Научни изследвания".
  Отговорено в зала на 09/10/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно дискриминационно отношение на Съвета по гражданство при Министерството на правосъдието към банатските българи.
  Отговорено в зала на 06/11/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно липсата на политика за снабдяването на населението с дърва за огрев.
  Отговорено в зала на 06/11/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно спазване на законодателството при незаконно преминаване на държавната граница.
  Отговорено в зала на 06/11/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно разминаване между критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация и на нейните европейски партньори.
  Отговорено в зала на 20/11/2015.
  15/01/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно годишен доклад на правителството на Република България за състоянието на националната сигурност.
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  18/12/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно хаоса с регистрацията на новите автомобили.
  Отговорено в зала на 18/12/2015.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ненормални условия за пътуване по най-дългата железопътна дестинация в България.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно подновяване на преговорите по уреждане на нерешените имуществени въпроси между Република България и Република Турция, след избора на новото турско правителство.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно недопустимо поведение на турски дипломати, начело с посланика на Република Турция в София.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно унищожаване на паметник на културата във Велико Търново, поради бездействие на Националния институт за недвижимо културно наследство.
  Отговорено в зала на 08/04/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно заплахи за България, произтичащи от новите решения на ЕС за бежанската криза.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно недопустими дефекти в новоремонтираната сграда на Националната галерия "Квадрат 500".
  Отговорено в зала на 08/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно прекратен достъп на български учени до международни бази-данни, поради неизпълнение на законови ангажименти на Министерството на образованието и науката.
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция в националния музей "Шипка - Бузлуджа".
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно препоръки от страна на Министерство на финансите във връзка с конкурсни сесии на фонд "Научни изследвания".
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно анулиране на резултатите от конкурса за директор на националния музей "Шипка - Бузлуджа".
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно продължаващата недопустима намеса на Република Турция във вътрешните работи на страната.
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно посещението на български абитуриенти в Република Турция.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изваждането на стихотворението "Арменци" от учебната програма по литература.
  Отговорено в зала на 20/05/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно отсъствието на разбиране за корупционния потенциал на плагиатството.
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно абсурди в режима на данъчно третиране на наградите в националните ученически състезания.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно политиката на Република България по отношение на българското малцинство в Република Сърбия.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно предложение за създаване на Център за историческо наследство на българските автори в чужбина.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно продължаващо недопустимо поведение на посланика на Република Турция.
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно забавянето на новия правилник на Фонда "Научни изследвания".
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно неспазване на указанията на Министерството на културата в община Нова Загора.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно наградата "Почтен магистрат", под патронажа на министъра на правосъдието.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политика в областта на научните изследвания, която е в разрез с изискванията на ЕС.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно неплащане на членски внос на България в Обединения институт за ядрени изследвания - Дубна.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно резултати от проект "Наука и бизнес" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно липса на политическа воля за уреждане на отношенията на България с Обединения институт за ядрени изследвания - Дубна.
  Отговорено в зала на 30/09/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно публичното обсъждане на наукометричните критерии.
  Отговорено в зала на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно необходимост от подпомагане на къщата-музей "Александър Стамболийски".
  Отговорено в зала на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  11/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС