Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
  ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
  • Дата на раждане : 11/05/1955 Димитровград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.nedev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по енергетика
  член 04/03/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/02/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  15/07/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Доклад на Световната банка относно пълна либерализация на електроенергийния пазар в България.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС