Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МИТХАТ САБРИ МЕТИН
  МИТХАТ САБРИ МЕТИН
  • Дата на раждане : 26/12/1971 Плевен, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: mithat.metin@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  член 27/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по енергетика
  член 20/01/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  24/07/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно разкриване на неправомерна процедура за разработване и защита на дисертационен труд на д-р Й. В. и д-р Г. Д. към Катедра по ортопедия и травматология към МУ - Плевен.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  01/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно влошеното състояние в учебния процес в Катедра "Български език като чужд", във Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски".
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно перспективите пред проекта АЕЦ "Белене".
  Отговорено в зала на 09/12/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС