Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
  ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
  • Дата на раждане : 16/01/1982 Видин, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: phillip.popov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "БСП лява България"
  секретар на ПГ 10/05/2016 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  член 27/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Молдова
  председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  17/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект за воден цикъл на гр. Видин.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.
  Отговорено в зала на 06/02/2015.
  29/05/2015
  Питане към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно "Видахим" АД.
  Отговорено в зала на 10/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно унищожаване на горски масиви в общ. Белоградчик.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на мост в общ. Белоградчик, с. Салаш.
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно "МБАЛ - ПОПОВО" ЕООД.
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подпомагане на земеделските стопани в с. Садина, общ. Попово.
  Писмен отговор на 25/09/2015.
  27/11/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно безработица във Видинска област.
  Писмен отговор на 27/11/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Димово - обл. Видин, за периода от 2014 г. до м. юни 2015 г..
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ново село - обл. Видин, за периода от 2014 г. до м. юни на 2015 г..
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  11/12/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането, рехабилитацията и модернизирането на третокласна пътна мрежа във Видинска област.
  Писмен отговор на 11/12/2015.
  11/12/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на пътната мрежа във Видинска област, във връзка с предстоящия зимен сезон.
  Писмен отговор на 11/12/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Кула - обл. Видин, за периода от 2014 г до м. юни на 2015 г..
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Видин за периода от 2014 г. до м. юни на 2015 г..
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  18/12/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно засилено полицейско присъствие в гр. Брегово на местните избори 2015 г.
  Отговорено в зала на 18/12/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обходен път Димово -Ружинци.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  11/12/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно дом за стари хора в гр. Кула.
  Отговорено в зала на 11/12/2015.
  29/01/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  29/01/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно назначаване на началник на полицейски участък в гр. Брегово.
  Писмен отговор на 29/01/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пропадане на път Видин - Брегово.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отказ от строителство на скоростна ж.п. линия Видин - Медковец.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерки за борба с така наречения вирус "Зика", пренасян от комари.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно летище Видин.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прехвърляне на собствеността на Професионална гимназия по селско стопанство "Г. М. Димитров".
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неправомерни действия на служители на министерството в гр. Димово.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно установяване на противокоституционност на Решение на 43-то Народно събрание от 12.05.2016 г. за произвеждане на национален референдум.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пропадане на път Видин - Брегово.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изграждане на зеленчукова борса в община Видин.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно обявяване на конкурс за директор на Дом за медико-социални грижи за деца - гр. Видин.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на бежански център в общ. Видин.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пропадане на път Видин - Брегово.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  05/02/2016
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено
  27/10/2016
  Отстраняване от заседание
  Статус: Наложено