Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
  ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
  • Дата на раждане : 24/01/1953 Исперих, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: h.ademov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Индия
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно констатирани заболявания от туберколоза по едрите преживни животни в населени места от обл. Разград.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно дефиниция на понятието "самотен родител" в българското законодателство и необходимост от уреждане на правния статут на родителите, които отглеждат сами децата си, с оглед на прецизиране на правилата за прием и таксите за деца в общинските детски ясли и детски градини.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на основни пътни артерии от републиканската пътна мрежа на територията на Разградска област.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  09/10/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отнемане на разрешение на лечебно заведение.
  Писмен отговор на 09/10/2015.
  29/01/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г..
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  18/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Исперих за 2014 г. и за първото деветмесечие на 2015 г..
  Писмен отговор на 18/12/2015.
  13/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на основни пътни артерии от републиканската пътна мрежа на територията на Разградска област.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно преструктуриране на районните съдилища в област Разград в контекста на държавната политика за реформа в съдебната система.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно съдържанието на карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  02/09/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблеми при приложение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проблеми при практическото приложение на текстовете от Закона за развитието на академичния състав в Република България в сектор здравеопазване.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуалното състояние на пътни артерии от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Исперих.
  Отговорено в зала на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС