Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
  КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
  • Дата на раждане : 27/10/1961 Пловдив, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: katia.popova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно установени нарушения в дейността на кмета на общ. Първомай .
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно реализация на проекти, одобрени за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  09/12/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект за канализация в с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, с вх. № 08-00-403/27.01.2012 г.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проекти, финансирани чрез Министерството на околната среда и водите в област Пловдив.
  Отговорено в зала на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/10/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС