Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
  ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 22/05/1963 Пловдив, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: zdravko.dimitrov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 11/11/2015
  Нечленуващи в ПГ
  член 22/07/2015 - 11/11/2015
  Група за приятелство България - Литва
  председател 09/04/2015 - 11/11/2015
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сключен договор № 432/16.12.2008 г. между АЕКОМ Фейбър Монсел ООД - клон България и министъра на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на проектна документация за обект "Водоснабдяване на гр. Пловдив и прилежащи общини от каскада Въча".
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Летище Пловдив.
  Писмен отговор на 06/03/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС