Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА
  АНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА
  • Дата на раждане : 11/06/1980 Пловдив, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ana.barakova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Нечленуващи в ПГ
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно промяна в образователния процес от 1 до 4 клас.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС