Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
  ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
  • Дата на раждане : 08/12/1962 с. Иваново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: dobrin.danev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 29/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/12/2014
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г.
  Отговорено в зала на 05/12/2014.
  17/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спиране от движение на 200 влака и съкращаване на 1500 служители на БДЖ.
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагане на чл. 27 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи .
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване на акциза за горива на земеделските производители за 2014 г..
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно ползване на горива за сектор "Селско стопанство" за 2014 г..
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно отнемане на лиценза за производство и търговия с боеприпаси на "Дунарит"-гр. Русе.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно получено квалификационно образование през 2014 г.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно схема за държавна помощ "Намаляване на акцизната ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система ваучери за гориво".
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  18/03/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.
  Отговорено в зала на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) от Министерството на земеделието и храните.
  Отговорено в зала на 18/03/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нелегален внос на Препарати за растителна защита на територията на страната.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране на магистрала Русе - Бяла - Велико Търново.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно внос на месо.
  Писмен отговор на 08/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно процедури по обществени поръчки в Българска агенция по безопасност на храните през 2015 г.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните за овладяване на заболяването Заразен нодуларен дерматит.
  Отговорено в зала на 20/05/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД.
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми в сектор "Тютюн".
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигурения финансов ресурс по Оперативна програма "Регионално развитие" за ремонт на църкви в страната.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно финансовото състояние на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" към МЗХ.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прекратяване договори за наем на пасища и ливади в изпълнение на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на МЗХ за изпълнение на Подмяркa 7.6 от Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020).
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагане на Закона за тютюна и тютюнопроизводителите относно създаването на Регистър на тютюнопроизводители.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяване акциза за горива на земеделските стопани за 2015 г. и 2016 г.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС