Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
  СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
  • Дата на раждане : 07/03/1954 София, България
  • Професия: специалист ИТ;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: stefani.mihaylova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 12/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  03/04/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване в район Кремиковци.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно отговорност за почистване на канал пред с. Яна.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изясняване на собствеността на канал през с. Яна.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кадастрални карти и кадастрални регистри на район Кремиковци.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно резултати от дейността на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осъществяване на контролната функция на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънд FRIBA към ТУ София.
  Писмен отговор на 03/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно санкции за неизвършена дейност по поддържане на безопасно ниво на водите в котловина на рудник "Кремиковци".
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  03/06/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проблем с отводняването на рудник Кремиковци.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  20/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/12/2015
  14/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС