Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
  АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
  • Дата на раждане : 15/03/1987 Мюнхен,
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: antoni.trenchev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 12/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Белгия
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно ограничения на износа на лекарствени продукти.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  16/01/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по Оперативна програма "Околна среда".
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно рестрикциите на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да придобиват дялове на български предприятия.
  Писмен отговор на 18/09/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно ефективността на мерките, които Министерството на младежта и спорта предприема за повишаване на физическата активност сред младите хора.
  Отговорено в зала на 02/10/2015.
  22/01/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно информационно - разяснителна кампания за предстоящата либерализация на енергийния пазар.
  Отговорено в зала на 22/01/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно засилване контрола по спазването на ограниченията, въведени със Закона за лова и опазване на дивеча в Република България за използването на едри сачми.
  Отговорено в зала на 05/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно охраната на българските училища.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пресичане на незаконната търговия с кръв в страната.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно мерки на намаляване на бедността и риска от социално изключване.
  Писмен отговор на 26/02/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на издадените разрешителни за притежание, носене и ползване на оръжие на физически лица.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на граждани на територията на Република България, получили статут на бежанци, разпределението им в бежанските центрове в страната и броя на свободните места в бежанските центрове в България.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на задържаните каналджии, нелегално прекарващи граждани през територията на Република България, през 2015 г. и предприетите от МВР мерки за противодействие на каналите за трафик.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно използване и публикуване на географски информационни системи за недвижимото културно наследство.
  Отговорено в зала на 08/04/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно назначените служители в системата на военно - ремонтните заводи, чийто правоприемник е "ТЕРЕМ" ЕАД.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предполагаемо изтичане на данъци от Република България към държавите/териториите, които са с юрисдикция с преференциален данъчен режим (офшорни зони).
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размерът на инвестициите в България от офшорни зони.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  03/06/2016
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на Република България по отношение на т. нар. "офшорни" дружества.
  Отговорено в зала на 03/06/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на регистрираните водачи без свидетелство за правоуправление на МПС за 2013 г. и 2014 г.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно съкращаването на европейските структурни и инвестиционни фондове за страните от Източна Европа.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно площта на изгорелите борови гори, широколистни гори и тревни площи през 2015 и 2016 година.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на пожарите, обхванали горски масиви и сухи треви.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждането на електронна система за събиране на пътни такси от автомобилите над 3,5 тона.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст по чл. 164а от КТ.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя граждани на територията на Република България, получили статут на бежанци от 1 януари 2016 г. до момента, разпределението им в бежанските центрове в страната и броя на свободните места към момента в бежанските центрове в България.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на издирваните от МВР бежанци на територията на Република България към момента.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно броя на новородените деца на територията на страната.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени места и броя на глобените лица за 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно приходите и разходите на Народния театър "Иван Вазов" за 2015 и 2016 г..
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно броя на посетителите на Народния театър "Иван Вазов" за 2015 и 2016 г..
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подвижния състав на "Холдинг БДЖ" ЕАД.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  16/12/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно броя на пенсионерите спрямо техния доход от пенсия.
  Писмен отговор на 16/12/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проектната компания "Южен поток България" АД.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно нарушения, свързани с рибните проходи на ВЕЦ.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно отпуснати финансови средства на спортните федерации за 2016 г..
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1януари до 5 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 01януари до 05 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 01януари до 05 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1януари до 5 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 01януари до 05 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 01януари до 05 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори, за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 01януари до 05 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1януари до 5 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1 януари до 5 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на пенсиониралите се служители, прекратените трудови договори, сключените трудови договори и сключените граждански договори за периода от 1януари до 5 декември 2016 г.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно числеността на служителите и свободните работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно заплащането на труда в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно числеността на служителите и свободни работни позиции в ръководеното от Вас министерство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно броя на пенсионерите в Република България, получаващи пенсия под линията на бедността от 314 лв.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно сключените трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден по чл. 114а от КТ.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/10/2015
  30/10/2015
  19/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  21/01/2016
  Забележка
  Статус: Наложено