Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
  НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
  • Дата на раждане : 17/01/1969 Горна Оряховица, България
  • Езици: руски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: neli.petrova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 12/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/12/2014
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на третокласен път ІІІ-904 в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино в община Долни чифлик.
  Писмен отговор на 05/12/2014.
  27/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на третокласен път III - 904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС