Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
  ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
  • Дата на раждане : 26/01/1977 Дупница, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: ivan.ibrishimov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 09/10/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/11/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на депо за битови отпадъци в района на с. Джерман, общ. Дупница.
  Отговорено в зала на 13/11/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отпаднали препарати за лечение на онкоболни пациенти от списъка на НЗОК за тази година.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно средства за получаване на акумулаторни батерии за хора с увреждания, ползващи инвалидни колички.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно изразходваните средства за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно контрола върху фирмите - доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
  Отговорено в зала на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно финансовия ресурс за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
  Отговорено в зала на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС