Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
  ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 27/01/1949 Клисура, България
  • Научна степен/академична длъжност: доктор по икономика;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.15%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: 365pd@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 17/06/2005
  Kомисия по бюджет и финанси
  член 25/06/2004 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС