Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
  НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
  • Дата на раждане : 19/09/1957 с. Смилец, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 17/06/2005
  Независими
  член 08/03/2002 - 10/02/2003
  Парламентарна Група Национален Идеал за Единство
  зам.-председател на ПГ 10/02/2003 - 12/02/2003
  Независими
  член 12/02/2003 - 05/03/2003
  Парламентарна Група Национален Идеал за Единство
  зам.-председател на ПГ 05/03/2003 - 28/01/2004
  Независими
  член 28/01/2004 - 17/06/2005
  Kомисия по правни въпроси
  член 03/04/2003 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС