Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МИЛЕНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА-ЯНАКИЕВА
  МИЛЕНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА-ЯНАКИЕВА
  • Дата на раждане : 15/09/1957 Бургас, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: M.Mihaylova@navet.government.bg
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 07/04/2004 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС