Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
  ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
  • Дата на раждане : 03/04/1984 Гоце Делчев, България
  • Професия: непоказана;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Хърватия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  15/01/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно избор на изпълнител, и изпълнение на договор TRP5/22А по Проект "България - Транзитни Пътища V" Лот № 22А Рехабилитация на Път ІІ-84 и Път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 и 4 по направление Юндола - Разлог - Гоце Делчев - Садово.
  Отговорено в зала на 15/01/2010.
  04/06/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно аварирал участък от път І - 1 "София - Кулата" км. 410.800, който е част от международен коридор Е 79 и е от най-натоварените пътни участъци от републиканската пътна мрежа.
  Отговорено в зала на 04/06/2010.
  18/06/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащането и размера на паричната премия по чл. 18а от Закона за тютюна и тютюневите изделия за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009г.
  Отговорено в зала на 18/06/2010.
  05/11/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията.
  Отговорено в зала на 05/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сключени граждански договори и раздадени допълнителни материални стимули (ДМС) в Министерството на околната среда и водите.
  Писмен отговор на 12/11/2010.
  14/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършени корекции на коритото на река Места.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  19/03/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км + 100 до 328 км + 375/.
  Отговорено в зала на 19/03/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на Закона за пътищата.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  10/06/2011
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
  Отговорено в зала на 10/06/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно чл. 368 от Закона за съдебната власт.
  Писмен отговор на 20/05/2011.
  27/01/2012
  Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно уточняващи въпроси свързани с писмо №154-06-413от 19 май 2011.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно контрол по изпълнение на сключени договори за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа в Благоевградска област.
  Отговорено в зала на 27/01/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма".
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС