Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
  КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
  • Дата на раждане : 16/01/1969 с. Крушовица, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: korneliya.ninova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Мароко
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/09/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно евентуално наличие на конфликт на интереси във връзка с проекта каскада "Горна Арда".
  Отговорено в зала на 18/09/2009.
  16/10/2009
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размера на структурата на акциза на цигарите.
  Отговорено в зала на 16/10/2009.
  22/01/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно Енергийната стратегия на България.
  Отговорено в зала на 22/01/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет.
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  05/03/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно контрабандата на цигари.
  Отговорено в зала на 05/03/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно мерките за възстановяване на българската икономика, приети с решение на Министерския съвет.
  Отговорено в зала на 16/04/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на автомагистрала "Струма".
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  14/05/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на Правителството за борба с контрабандата.
  Отговорено в зала на 14/05/2010.
  28/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.
  Отговорено в зала на 28/05/2010.
  25/06/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно доставки на природен газ за България след 2010 г.
  Отговорено в зала на 25/06/2010.
  02/07/2010
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение сектор тютюнопроизводство.
  Отговорено в зала на 02/07/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съвместно дружество между "Български енергиен холдинг" и "ІGI POSEIDON", Гърция.
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  01/10/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политика за търсене на отговорност от бившите управляващи.
  Отговорено в зала на 01/10/2010.
  15/10/2010
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно диспансерите на територията на Благоевградска област.
  Отговорено в зала на 15/10/2010.
  29/10/2010
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  29/10/2010
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор тютюнопроизводство за 2010 и 2011 г.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  19/11/2010
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно отстраняване на инж. Георги Грънчаров - Директор на Дирекция "Национален парк Пирин".
  Писмен отговор на 19/11/2010.
  11/02/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно договори, подписани от г-жа Калина Илиева.
  Писмен отговор на 18/02/2011.
  21/01/2011
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството за приватизация и следприватизационен контрол.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  14/01/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно подпомагане на кандидати по националните схеми за доплащания.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  14/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно подпомагане на кандидати по националните схеми за доплащания.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  21/01/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно резултатите от проверката на НАП за имотното състояние на вицепремиера Цветан Цветанов.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  28/01/2011
  Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по подготовката и стартиране на изпълнението на най-големия пътен инфраструктурен проект, съфинансиран от Европейската комисия, автомагистрала "Струма".
  Отговорено в зала на 28/01/2011.
  28/01/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад в началото на юни 2010 г.
  Отговорено в зала на 28/01/2011.
  21/01/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приходи за бюджета от контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад през 2010 г.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  28/01/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно докладна записка до министър-председателя на заместник-директора на Агенция "Митници".
  Отговорено в зала на 28/01/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проведени през 2010 г. заседания на междуправителствените смесени комисии за икономическо и техническо сътрудничество и резултатите от тях.
  Писмен отговор на 11/02/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно реализиран индиректен офсет през 2010 г. от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
  Писмен отговор на 11/02/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно експортната стратегия на България.
  Писмен отговор на 18/02/2011.
  18/02/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно експорта на България за 2010 г.
  Писмен отговор на 18/02/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнението на бюджета на Република България за 2011 г.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно задължения на държавата към български фирми.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  18/03/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката за контрол по изпълнение решенията на Министерския съвет.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  25/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането на болнични заведения в Благоевград.
  Отговорено в зала на 25/03/2011.
  25/03/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно наказателно постановление срещу кмета на с. Слащен, община Сатовча, Благоевградска област.
  Писмен отговор на 25/03/2011.
  25/03/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащане на присъдена сума на Трифон Трифонов.
  Писмен отговор на 25/03/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно изпълнение на РМС № 180/01.04.2010 г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на РМС № 180/01.04.2010 г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно Изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г.
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно Изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г.
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно изпълнение на РМС № 180/01.04.2010 г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г.
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г.
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г.
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г.
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г..
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  08/04/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г..
  Писмен отговор на 08/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно изпълнение на РМС № 180 / 1.04.2010 г.
  Писмен отговор на 01/04/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно пътувания в страната на министър-председателя през 2010 и до 25.03.2011 г.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изразходваните средства от фискалния резерв за периода юли 2009 - март 2011 г.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.
  27/05/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно становище на консултанта по сделката за приватизация на Булгартабак Холдинг.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно приватизацията на Булгартабак Холдинг.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  24/06/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката в сектор тютюнопроизводство.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  15/07/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно координация на общата политика на правителството.
  Отговорено в зала на 15/07/2011.
  15/07/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 - 2014 г.
  Отговорено в зала на 15/07/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно задълженията на държавата към бизнеса.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно молба за придобиване на българско гражданство № 10664/2007 г..
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно очакваните постъпления до края на 2011 г. в Сребърния фонд.
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно молба за придобиване на българско гражданство № 5290/2008 г.
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно планирани до края на 2011 г. за приватизация държавни дялове в предприятия.
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно състоянието договора на фирма "Юлен" за концесия на ски зона "Банско".
  Писмен отговор на 22/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно отчет за състоянието на центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация.
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно открити държавни и общински обекти от началото на мандата на правителството на ГЕРБ.
  Писмен отговор на 22/07/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на моста при с. Дуванли.
  Писмен отговор на 22/07/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на пътна отсечка между с. Черноморец и туристически комплекс "Златна рибка", Бургаска област.
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.
  Отговорено в зала на 15/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно състоянието на предприятие "Автоелектроника".
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  07/10/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно актуализация на антикризисен план на правителството.
  Отговорено в зала на 07/10/2011.
  07/10/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно отчета на правителството за изминалите две години и приоритетите на правителството за следващите две години.
  Отговорено в зала на 07/10/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно "Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-106 "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония" от км 0.000 до км 24.652.
  Отговорено в зала на 30/09/2011.
  02/12/2011
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно последиците за България от дълговата криза в еврозоната.
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  02/12/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно облагане с данък на субсидията на тютюнопроизводителите.
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  25/11/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно държавни помощи в сектор "Земеделие".
  Отговорено в зала на 25/11/2011.
  02/12/2011
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката за привличане на чуждестранни инвестиции.
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  02/12/2011
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката за подпомагане на фирми.
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  16/12/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
  Писмен отговор на 16/12/2011.
  16/12/2011
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
  Писмен отговор на 16/12/2011.
  16/12/2011
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
  Писмен отговор на 16/12/2011.
  09/12/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
  Писмен отговор на 09/12/2011.
  16/12/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
  Писмен отговор на 16/12/2011.
  16/12/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
  Писмен отговор на 16/12/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
  Писмен отговор на 13/01/2012.
  13/01/2012
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно държавните резерви и военновременните запаси.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно добивите на зърно през 2012 г.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно инфлацията за 2011 г.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  24/02/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите към фирмите с мажоритарно държавно участие.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  27/01/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно "Информационно обслужване" АД.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  03/02/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно чуждестранни инвестиции в България.
  Писмен отговор на 03/02/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса.
  Отговорено в зала на 10/02/2012.
  24/02/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно прогноза на Световната банка за развитие на икономиката.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  24/02/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приватизацията на държавни активи.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизплатени количества тютюн.
  Отговорено в зала на 10/02/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приватизация на "Български енергиен холдинг" ЕАД.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 09/03/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 09/03/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 24/02/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно допълнително споразумение към Меморандум от 8 юни 2010 г., подписан между правителството на Република България и Национална асоциация на зърнопроизводителите.
  Отговорено в зала на 06/04/2012.
  04/05/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Национална програма за реформи.
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  11/05/2012
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно напояване на земеделски земи.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  04/05/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансова политика на правителството.
  Отговорено в зала на 04/05/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно транзитен газопровод за Гърция при прехода при река Струма.
  Писмен отговор на 18/05/2012.
  11/05/2012
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно задължения на Министерския съвет към фирми.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  11/05/2012
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно децентрализация на министерства.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  08/06/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството по отношение на сивия сектор в икономиката.
  Отговорено в зала на 08/06/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 15/06/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 15/06/2012.
  15/06/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 15/06/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно задължения към фирми.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г.
  Отговорено в зала на 14/09/2012.
  14/09/2012
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката за подпомагане на земеделските производители.
  Отговорено в зала на 14/09/2012.
  29/06/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма България за периода 2012-2015 г.
  Писмен отговор на 29/06/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма България за периода 2012-2015 г.
  Писмен отговор на 06/07/2012.
  29/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма България за периода 2012-2015 г.
  Писмен отговор на 29/06/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма на България за периода 2012 - 2015 г.
  Писмен отговор на 06/07/2012.
  13/07/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма на България за периода 2012 - 2015 г.
  Писмен отговор на 13/07/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно технически проект за основен ремонт на път "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония".
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  20/07/2012
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политическа и икономическа интеграция, обсъждана на заседание на Европейския съвет от 28.06.2012 г.
  Писмен отговор на 20/07/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма на България за периода 2012 - 2015 г..
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  13/07/2012
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма на България за периода 2012 - 2015 г..
  Писмен отговор на 13/07/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Струма-Места.
  Отговорено в зала на 14/09/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно компенсиране на населението и бизнеса за увеличаването на цените на електрическата енергия, газта и петрола.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  14/09/2012
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политика по националната сигурност.
  Отговорено в зала на 14/09/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сеч на 16 дка гора в местността "Страната", в землището на с. Поленица, общ. Сандански.
  Отговорено в зала на 14/09/2012.
  28/09/2012
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за гарантиране на тютюнопроизводството и стимулиране на неговото развитие след 2013 г.
  Отговорено в зала на 28/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  Писмен отговор на 12/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно мерки във връзка с констатации в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно мерки във връзка с констатации в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно мерки във връзка с констатации в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  Писмен отговор на 19/10/2012.
  11/01/2013
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  Отговорено в зала на 11/01/2013.
  07/12/2012
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за осигуряване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти.
  Отговорено в зала на 07/12/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
  Писмен отговор на 23/11/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Бюджет 2012.
  Писмен отговор на 23/11/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изкупуване на реколтата от тютюн.
  Отговорено в зала на 16/11/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно заседания на междуправителствени комисии през 2012 г.
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори, предвиждащи офсет.
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно дейност на "Тодоров" ЕООД - гр. Враца по осигуряване на работа в чужбина.
  Писмен отговор на 23/11/2012.
  01/02/2013
  Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката за усвояване на средствата от ЕС.
  Отговорено в зала на 01/02/2013.
  30/11/2012
  Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политика за подобряване на бизнес климата в България.
  Отговорено в зала на 30/11/2012.
  07/12/2012
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политика за държавни помощи.
  Отговорено в зала на 07/12/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно преподавателска и научна натовареност.
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обект "Благоустройствени дейности в с. Трудовец, Софийска област след наводнението от 2007 г. (корекция на коритото на р. Калница)".
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно 4-лентов път с. Скравена, Софийска област.
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  07/12/2012
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС.
  Отговорено в зала на 07/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неверифицирани разходи и невъзможност община Кресна да заплати същите при изпълнение на договор № BG161РО001/4.1-01/2007/060, "Грижата за децата - бъдеще за община Кресна".
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разписание на влакове.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансиране на договори на община Хаджидимово с ПУДООС.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  15/02/2013
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно резултати към декември 2012 г. от антикризисните мерки на правителството, РМС № 180/01.04.2010 г.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изкупуване на тютюн, реколта 2012.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  08/02/2013
  Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политика за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и за недопускане употребата на наркотични вещества (чл. 53 от Закона за здравето).
  Отговорено в зала на 08/02/2013.
  01/03/2013
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно нови приоритети на Правителството на Република България.
  Отговорено в зала на 01/03/2013.
  15/02/2013
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно инцидент с журналистка от в. "Струма" на 30 януари 2013 г.
  Писмен отговор на 15/02/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС