Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
  МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
  • Дата на раждане : 28/12/1962 Велико Търново, България
  • Професия: непоказана;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: miroslav.petkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Белгия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  08/02/2013
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно извършена проверка от Държавна агенция за закрила на детето в дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш, по повод публикация в италианското списание "Еспресо".
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  01/03/2013
  Питане към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно финансово подпомагане за ремонт на закрита лекоатлетическа писта, част от сграда на спортен комплекс "Ивайло" на улица "Филип Тотю", град Велико Търново.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС