Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
  • Дата на раждане : 03/06/1955 с. Ружинци, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: vladimir.toshev@parliament.bg, vtoshev@gmail.com
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Унгария
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Косово
  зам.-председател 11/04/2012 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  29/01/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин.
  Отговорено в зала на 29/01/2010.
  19/03/2011
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно намеренията на Министерството на отбраната по придобиване на нов многоцелеви изтребител за нуждите на ВВС.
  Отговорено в зала на 19/03/2011.
  18/11/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно завършването на проект за комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат.
  Отговорено в зала на 18/11/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно "Ел Би Булгарикум" ЕАД, гр. София.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  20/01/2012
  Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на р. Дунав, при Видин -Калафат.
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  13/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на Гранично-контролно пропускателен пункт при с. Салаш, общ. Белоградчик.
  Писмен отговор на 13/07/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно увеличение на възнагражденията на военнослужещи във Въоръжените сили на Република България.
  Отговорено в зала на 28/09/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС