Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
  КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
  • Дата на раждане : 05/02/1971 Видин, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;румънски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: k.petrova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Независими
  член 09/12/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 29/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Испания
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Тайланд
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/03/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно магазин за продажба на имущество на длъжници, собственост на частните съдебни изпълнители.
  Отговорено в зала на 05/03/2010.
  05/03/2010
  Питане към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно изпълнението от Министерството на правосъдието на решението на Консултативния съвет по национална сигурност от 14.9.2009 г. относно съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.
  Отговорено в зала на 05/03/2010.
  11/03/2011
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки.
  Писмен отговор на 11/03/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС