Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
  ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
  • Дата на раждане : 16/05/1962 Габрово, България
  • Професия: журналист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: i.nikolov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Черна гора
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  28/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Техническия университет - Габрово.
  Отговорено в зала на 28/05/2010.
  15/07/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно извършеното от Министерството на вътрешните работи за издирване на осъдени граждани от Габрово.
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансирането и бъдещето на Опитните станции - държавни предприятия към Селскостопанска академия.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  02/03/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно държавната политика в сферата на управление на държавната администрация и провеждане на административна реформа, в качеството на отговорен за това заместник министър-председател.
  Отговорено в зала на 02/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно работата на ОДВР-Габрово и РПУ-Севлиево по разкриване на сводничество и превенция на проституцията.
  Писмен отговор на 23/03/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно случай на полицейско насилие в Габрово.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неправомерни действия на дирекция "Инспекция по труда - Габрово" към Главна инспекция по труда.
  Отговорено в зала на 27/04/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно безопасността на работещите в ИПК "Родина".
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно проверка на действията на дирекция "Инспекция по труда - Габрово" към Главна инспекция по труда.
  Писмен отговор на 06/07/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проверка на извършваната сеч на територията на Държавно ловно стопанство "Росица" в местността Лъгът, общ. Севлиево.
  Писмен отговор на 21/09/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно предложение за изграждане на възобновяеми енергийни източници - Газификация на биомаса и когенерация, в гр. Габрово.
  Отговорено в зала на 23/11/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители.
  Отговорено в зала на 23/11/2012.
  18/01/2013
  Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно управлението на активите и финансовите средства на "Академика 2000" ЕАД.
  Писмен отговор на 18/01/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно състоянието на Горско климатично училище "Д-р Тота Венкова".
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС