Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
  ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
  • Дата на раждане : 24/01/1971 Перник, България
  • Професия: психотерапевт;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Естония
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Латвия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Узбекистан
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/05/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно реконструкцията доизграждането на улица "Владайско въстание" гр.Перник.
  Писмен отговор на 13/05/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно административни проблеми на Европейски Политехнически Университет.
  Писмен отговор на 13/05/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно динамиката на социалните услуги в обл. Перник.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  13/05/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно идентифицирана нужда от предоставяне на по-широк кръг от лица на услугата "Личен асистент" в гр.Перник.
  Писмен отговор на 13/05/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на детско отделение в МБАЛ "Рахила Ангелова" гр. Перник.
  Писмен отговор на 20/05/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  17/06/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно новосъздадената Българска агенция по безопастност на храните (БАБХ) и схемата за разпределение на финансовите възнаграждения на служителите в нея, в частност Областна дирекция по безопастност на храните - Перник.
  Писмен отговор на 17/06/2011.
  22/07/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансиране на работен проект за опазване на обектите и съоръженията от вредното влияние на подземните минни работи в рамките на гр. Перник.
  Писмен отговор на 22/07/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно възможността за целево насочване безработни лица по Програма за временна заетост, към специфичен сектор, в случая да обработят ведомостите за заплатите на "Мини Перник" ЕАД ( в ликвидация ), гр. Перник.
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  07/10/2011
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в община Перник.
  Отговорено в зала на 07/10/2011.
  07/10/2011
  Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно поканата към община Перник да внесе в Министерството на околната среда и водите през ноември 2009 г. проект за изграждане на депо за битови отпадъци.
  Отговорено в зала на 07/10/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС