Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МИТХАТ САБРИ МЕТИН
  МИТХАТ САБРИ МЕТИН
  • Дата на раждане : 26/12/1971 Плевен, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: mithat.metin@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  временен парламентарен секретар 14/07/2009 - 29/07/2009
  41-о Народно събрание
  парламентарен секретар 29/07/2009 - 14/03/2013
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/07/2009
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 29/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 11/05/2011 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Гърция
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  03/12/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно предприетите от оперативно-следствените органи действия по разкриване извършителите на оскверняването на мюсюлманските гробища в гр. Левски.
  Отговорено в зала на 03/12/2010.
  20/05/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ангажираността на Министерството на земеделието и храните за разрешаване на проблема с водоснабдяването на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  13/01/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизпълнение на задължение във връзка със сключени споразумения по чл. 37в, ал 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за разпределение на земеделски земи между ползватели в общ. Червен бряг, обл. Плевен.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС