Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
  ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
  • Дата на раждане : 17/09/1955 с.Беброво, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: yanko.yankov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Италия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Македония
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  22/07/2011
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно констатирани нарушения в действията на Ваши служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
  Писмен отговор на 22/07/2011.
  21/12/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътна отсечка от Републиканската пътна мрежа клас - ІІІ - 706 между селата Тича и Ябланово, общ. Котел.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно нанесен побой на ученик от училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Туховища.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС