Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО) 902-02-2 14/01/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход 902-01-2 10/01/2019 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 902-02-1 02/01/2019 Министерски съвет
Законопроект за защита на търговската тайна 902-01-1 02/01/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 854-01-91 20/12/2018 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;РОСЕН ИВАНОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;
ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 853-06-28 20/12/2018
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 853-03-91 19/12/2018
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 854-01-90 17/12/2018 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ХАМИД ХАМИД;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството 802-01-58 17/12/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси 854-01-89 14/12/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС БОРИСОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;