Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 054-01-105 13/11/2020 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 054-01-104 13/11/2020 КРАСИМИР ЦИПОВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;АСЯ ПЕЕВА;ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 054-01-103 11/11/2020 ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ;ДИМИТЪР ПЕТРОВ;РАДОСТИН ТАНЕВ;ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА;ДАНИЕЛА МАЛЕШКОВА;СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ;СТАНИСЛАВ ПОПОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания 002-01-67 10/11/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ 002-01-66 10/11/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 002-01-65 10/11/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 002-01-64 10/11/2020 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие 002-02-19 09/11/2020 Министерски съвет
ЗИД на Закона за българското гражданство 053-03-71 04/11/2020
Законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател 002-02-18 04/11/2020 Министерски съвет