Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 902-01-7 22/02/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 902-01-6 22/02/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България 902-01-5 19/02/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 954-01-8 18/02/2019 ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;ДАНАИЛ КИРИЛОВ;КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;АННА АЛЕКСАНДРОВА;ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА;ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ;ЕВГЕНИ БУДИНОВ;ХРИСТО ГАДЖЕВ;БОРИСЛАВ БОРИСОВ;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 902-02-6 18/02/2019 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония 902-02-5 14/02/2019 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове 954-01-7 12/02/2019 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ЛИЛЯНА ПАВЛОВА;ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 954-01-6 06/02/2019 АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;
Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г. 902-02-4 01/02/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 954-01-5 01/02/2019 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;МИЛЕН МИХОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;БОРИС БОРИСОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;РОСЕН ИВАНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;