Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода 902-01-12 11/03/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 954-01-14 06/03/2019 МУСТАФА КАРАДАЙЪ;АХМЕД АХМЕДОВ;ЙОРДАН ЦОНЕВ;ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ;ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ;ТАНЕР АЛИ;РАМАДАН АТАЛАЙ;ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ;ХАСАН АДЕМОВ;ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА;ЕРОЛ МЕХМЕД;СЕРГЕЙ КИЧИКОВ;СЕВИМ АЛИ;СИМЕОН СИМЕОНОВ;ИМРЕН МЕХМЕДОВА;ХАЙРИ САДЪКОВ;БЮРХАН АБАЗОВ;ИХСАН ХАККЪ;ЕЛХАН КЪЛКОВ;НИГЯР ДЖАФЕР;ХАМИД ХАМИД;АДЛЕН ШЕВКЕД;ДИМИТЪР АВРАМОВ;ЕРДЖАН ЕБАТИН;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане 954-01-13 06/03/2019 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;АТАНАС СТОЯНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;БОРИС БОРИСОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;БОРИС ЯЧЕВ;МИЛЕН МИХОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър 902-01-11 01/03/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 954-01-12 28/02/2019 ЕМИЛ СИМЕОНОВ;ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ЙОРДАН ЦОНЕВ;ХАМИД ХАМИД;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;ЯВОР НОТЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 954-01-11 28/02/2019 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;АННА АЛЕКСАНДРОВА;КИРИЛ КАЛФИН;МАРИЯ ИЛИЕВА;ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите 902-01-10 27/02/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи 954-01-10 27/02/2019 АНДОН ДОНЧЕВ;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;СЛАВИ НЕЦОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;ЕЛЕНА АКСИЕВА;ДОРА ХРИСТОВА;ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;БОРЯНА ГЕОРГИЕВА;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права 902-01-9 26/02/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 902-01-8 26/02/2019 Министерски съвет