Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди 954-01-26 18/04/2019 ХАМИД ХАМИД;
Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост 954-01-25 17/04/2019 МЛАДЕН ШИШКОВ;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ГЕОРГИ ДИНЕВ;СТАНИСЛАВ ПОПОВ;ДИЛЯН ДИМИТРОВ;НИКОЛАЙ СИРАКОВ;
Законопроект за маслодайната роза 902-01-20 16/04/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост 954-01-24 16/04/2019 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;МЛАДЕН ШИШКОВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция 902-02-11 16/04/2019 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна 902-02-10 15/04/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания 954-01-23 12/04/2019 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;МИЛЕН МИХОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;БОРИС БОРИСОВ;ЯВОР НОТЕВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;
Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди 954-01-22 12/04/2019 ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА;АННА АЛЕКСАНДРОВА;МАРИЯ ИЛИЕВА;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги 902-01-19 11/04/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги 902-01-18 08/04/2019 Министерски съвет