Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване 954-01-49 16/07/2019 МИЛЕН МИХОВ;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;БОРИС БОРИСОВ;ПЛАМЕН НУНЕВ;ХРИСТО ГАДЖЕВ;ВЛАДИМИР ТОШЕВ;МАНОИЛ МАНЕВ;ВАЛЕНТИН РАДЕВ;КОНСТАНТИН ПОПОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 902-01-38 15/07/2019 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment) 902-02-19 15/07/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 902-01-37 15/07/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Изборния кодекс 954-01-48 09/07/2019 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;АННА АЛЕКСАНДРОВА;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА;ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;ГЕОРГИ СТАНКОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;МАНОИЛ МАНЕВ;ВЛАДИМИР ТОШЕВ;ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА;БОРИС КЪРЧЕВ;ХРИСТО ГРУДЕВ;ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ;НЕЛИ ПЕТРОВА;БОРИСЛАВ БОРИСОВ;СПАС ГЪРНЕВСКИ;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ;ИВАН МИХОВСКИ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;ЯВОР НОТЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора 902-01-36 08/07/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 954-01-47 05/07/2019 МАРИЯ БЕЛОВА;ДИМИТЪР ГЕЧЕВ;ИРЕНА ДИМОВА;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА;АНДРИАН РАЙКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари 902-01-35 03/07/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата 954-01-46 01/07/2019 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;МЛАДЕН ШИШКОВ;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;ДИЛЯН ДИМИТРОВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор 902-02-18 28/06/2019 Министерски съвет