Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 002-01-57 27/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 002-01-56 26/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност 002-01-55 26/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите 054-01-100 23/10/2020 СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА;ДИМИТЪР ГЕЧЕВ;ИРЕНА ДИМОВА;АНДРИАН РАЙКОВ;МАРИЯ БЕЛОВА;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА;
Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 054-01-99 23/10/2020 ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;ДАНКА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА;АНДРИАН РАЙКОВ;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА;МАРИЯ БЕЛОВА;ИРЕНА ДИМОВА;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;МЛАДЕН ШИШКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 002-01-54 22/10/2020 Министерски съвет
ЗИД за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 053-04-31 22/10/2020
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците 054-01-98 22/10/2020 КРАСИМИР ЦИПОВ;ПЛАМЕН НУНЕВ;ВАЛЕНТИН РАДЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ТАНЯ ПЕТРОВА;ДИЛЯН ДИМИТРОВ;МАНОИЛ МАНЕВ;СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 002-01-53 21/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана 054-01-97 21/10/2020 КРАСИМИР ЯНКОВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;ЧАВДАР ВЕЛИНОВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;