Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците 002-01-27 07/07/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 002-01-26 06/07/2020 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт 002-01-25 03/07/2020 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс 054-01-62 03/07/2020 КРАСИМИР БОГДАНОВ;
Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 054-01-61 01/07/2020 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;АННА АЛЕКСАНДРОВА;МЛАДЕН ШИШКОВ;МИЛЕНА ДАМЯНОВА;ДАНКА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ;ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА;КОНСТАНТИН ПОПОВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 054-01-60 01/07/2020 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ДЕАН СТАНЧЕВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;БОРИС БОРИСОВ;МИЛЕН МИХОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС ЯЧЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;РОСЕН ИВАНОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване 054-01-59 01/07/2020 ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;КОНСТАНТИН ПОПОВ;ПЛАМЕН МАНУШЕВ;МИЛЕН МИХОВ;ПЛАМЕН НУНЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;БОРИС БОРИСОВ;
Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г. 002-02-10 26/06/2020 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт 002-01-24 26/06/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 054-01-58 26/06/2020 МАРИЯ БЕЛОВА;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ;ИРЕНА ДИМОВА;ЗАПРЯН ЯНКОВ;ДИМИТЪР ГЕЧЕВ;