Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 002-01-52 16/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 002-01-51 15/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 002-01-50 14/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 054-01-95 14/10/2020 КРАСИМИР ЯНКОВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 002-01-49 12/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия 054-01-94 09/10/2020 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;КРАСИМИР ЦИПОВ;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;ДАНКА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА;ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА;ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;ЕМИЛ ТОНЧЕВ;КОНСТАНТИН ПОПОВ;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;СПАС ГЪРНЕВСКИ;БОРИСЛАВ БОРИСОВ;КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;
ЗИД на Кодекса на труда 053-08-34 09/10/2020
Законопроект на Закон за българския жестов език 002-01-48 07/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 054-01-93 07/10/2020 КРАСИМИР ЯНКОВ;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 054-01-92 01/10/2020 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;РОСЕН ИВАНОВ;