Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 002-01-61 29/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 002-01-60 29/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 002-01-59 29/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност 054-01-101 29/10/2020 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ДЕАН СТАНЧЕВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС БОРИСОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;МИЛЕН МИХОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;БОРИС ЯЧЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници 002-01-58 29/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 002-01-57 27/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 002-01-56 26/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност 002-01-55 26/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите 054-01-100 23/10/2020 СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА;ДИМИТЪР ГЕЧЕВ;ИРЕНА ДИМОВА;АНДРИАН РАЙКОВ;МАРИЯ БЕЛОВА;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА;
Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 054-01-99 23/10/2020 ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;ДАНКА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА;АНДРИАН РАЙКОВ;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА;МАРИЯ БЕЛОВА;ИРЕНА ДИМОВА;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;МЛАДЕН ШИШКОВ;