Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на Изборен кодекс
054-01-87
04/11/2010
Четвърта сесия
приет
19/01/2011
брой 9/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/11/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/11/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/12/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 03/01/2011 - наложено вето(вето президент)
  • 19/01/2011 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 19/01/2011 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала