Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Европейската банка за възстановяване и развитие, действаща като администратор на безвъзмездни средства, осигурени от правителството на Германия от II Фонд за техническо сътрудничество с Германия за разработване на примерен договор за услуги във водния сектор на Република България
102-02-1
07/01/2011
Пета сесия
приет
15/03/2011
брой 26/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/03/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/03/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/03/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/03/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала