Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Съединените американски щати за прелитането, транзитното преминаване и пребиваването на територията на Република България на сили и личен състав на САЩ и изпълнители по договор със САЩ в подкрепа на операция "Трайна свобода", съставено от Вербална нота №444 на Посолството на Съединените американски щати от 12 ноември 2001 г. и Вербална нота № С-93-00-13 на Министерството на външните работи на Република България от 12 ноември 2001 г.
102-02-25
12/11/2001
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала